วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับ

                                            ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ : นางสาวปาวรีย์  วิลา
ชื่อเล่น : บิว
เกิดวันที่ : 17 เมษายน พ.ศ. 2539 อายุ 20 ปี
สัญชาติ : ไทย  เชื้อชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ
ที่อยู่ : 7 บ้านหนองม่วง หมู่ 6 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
มีพี่น้อง : 2 คน
บุตรคนที่ : 1. นางสาวปาวรีย์  วิลา
บุตรคนที่ : 2. นายประทิน  วิลา
เบอร์โทร : 0614803448
E-mail : 32pavaree22@gmail.com
บิดาชื่อ : นายแสง  วิลา
มารดาชื่อ : นางบุญส้วย  วิลา
คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
งานอดิเรก : ฟังเพลง อ่านหนังสือ
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ : สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคทิคศรีสะเกษสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์